Cardfight vanguard pravidla

14. července 2012 v 15:30 | Archaell |  Cardfigth Vanguard
Na následujících pár odstavcích se nachází překlad pravidel z wikipedie. Pro lepší přehlednost jsem ještě přidal video s návodem na Triggery a pod článkem přeložený quick manual.
Stavba decku (balíčku)


Deck musí obsahovat přesně 50 karet. (Toto číslo zahrnuje startovního Vanguarda)

Deck nesmí mít více jak 4 kopie jedné karty

Deck musí mít přesně 16 karet s Triggery.

Deck může obsahovat pouze 4 karty s Heal (léčícím) Triggerem.

Flash deck (balík pro zrychlenou hru) může mít maximálně 25 karet a musí být hrán se speciálními pravidly pro Flash Fight.

Herní plocha


Váš Deck by měl být umístěn na jedné straně herní plochy. Při Draw (lízání karty) berete horní kartu z balíčku do své herní ruky. Pokud vám během hry dojdou karty v decku, okamžitě prohráváte.

Drop zone (váš hřbitov) musí být zvláštní hromádka karet. Odkládání karet do Drop zony se nazývá Retire. Pokud využijete Heal Damage(léčení zranění), přesouváte karty z Damage Zony do Drop zony.

Damage Zone je malá hromádka karet, které musí být oddělená od Drop zony. Karty v Damage Zone představují zranění vašeho Vanguarda. Pokud máte v Damage zóně 6 a více karet, automaticky prohráváte.

Hlavní herní plocha se skládá z dvou řad po třech kolonkách. Front Row (Přední řada)je blíže k nepříteli. Back Row (Zadnířada) je řada spodní, blíže k vám. Vanguard Circle (Pole pro Vanguarda) se nachází ve střední kolonce přední řady. Toto pole může obsahovat více karet, ta která je navrchu je váš Vanguard. Všechny karty pod Vanguardem se nazývají Soul (Duše). Vanguard není součástí Soulu. Pokud na poli pro Vanguarda leží pouze jedna karta, tak je to Vanguard a v Soulu nemáte žádnou kartu.

Zbylých pět kolonek Rearguard Circles, jsou pole pro Rearguardy. Na každé může obvykle ležet pouze jediná karta.

Trigger Zone je oblast, kam se ukládají karty jejiž efekt se právě přiřazuje. Její umístění není důležité. Pokud probíhá Drive Check, přesunete karty z Decku do Trigger zóny a odtud do herní ruky. V případěDamage Checku přesunete karty to Trigger zóny a odtud do Damage Zóny.

Guardian Circle je dočasná oblast kam se pokládají karty během boje. Běžně se nachází před přední řadou. Během boje se do ní hrají karty a poté putují do Drop Zony.

Začátek Hry


1.Každý hráč si vybere Grade 0 (Úroveň 0) jednotku ze svého balíčku a položí ji lícem dolů na Vanguard Circle. Tato karta bude první Vanguard.

2.Náhodně se domluvte, kdo začne. Hráč, který začíná nesmí v prvním kole útočit.

3.Oba hráči si zamíchají balíčky a líznou si 5 karet.

4.Muligan: Pokud se hráči nelíbí jeho karty, mohou jakýkoliv počet vrátit do balíčku, znovu balíček zamíchat a líznout karty nové. Tento krok lze použít pouze jednou.

5.Oba hráči zaráz otočí své Vanguardy lícem vzhůru.

Podmínky pro výhru


Abyste vyhrály zápas v Cardfight Vanguardu, musíte nepřátelskému Vanguardovi udělit 6 zranění. To je znázorněno počtem karet v nepřátelské Damage Zóně.

Pokud hráč získá 6 karet do damage zóny, okamžitě prohrává.

Pokud hráči dojdou karty v balíčku, prohrává též.

Herní fáze

Stand Fáze
Všechny vaše Rested (unavené) jednotky se vrátí do pozice (pokud jim v tom nebrání efekt nějaké karty).
Draw Fáze

Lízněte si 1 kartu z vašeho Decku a přidejte ji do své herní ruky. Pokud vám došly karty v balíčku a nemůžete tak učinit, automaticky prohráváte.

Ride Fáze

Můžete umístit jednu kartu ze své ruky na svého Vanguarda. Zakryté karty pod ním se počítají do Soulu. Nová jednotka ve Vanguard Circle musí být stejné nebo vyšší úrovně než současný Vanguard. Tento krok lze provést pouze jednou za kolo. Pokud se rozhodnete, můžete tuto fázi vynechat.

(Některé karty umožňují tzv. Superior Ride. Superior Ride se obvykle nachází ve dvou formách: Jednotka, která vám umožní Superior Ride z vašeho balíčku, drop zóny, ruky. Nebo jednotka, která má sama schopnost být Superior Ridována při splnění určitých podmínek. Superior Ride může Ridovat jakoukoliv jednotku, pokud tomu nebrání podmínky schopnosti a úroveň Vanguarda.

Obyčejným Ride lze zvýšit úroveň Vanguarda pouze o jednu. Pomocí Superior Ride můžete jeho úroveň zvýšit vícekrát. (Pokud tomu nebrání nějaké požadavky karet)

Main Phase (Hlavní fáze)

Call:

Umístěte jednotku se stejnou úrovní jako má váš Vanguard, nebo nižší, do jednoho z 5ti polí pro Rearguardy. Callovat můžete kolikrát chcete. Zavolat můžete jednotky do již obsazených polí, ovšem stará jednotka poté odchází do Drop zóny.

(Některé karty umožňují tzv. Superior Call. Tyto jednotky mohou vybrat další jednotku z balíčku, drop zony, nebo ruky a zavolat ji na bojiště. Při Superior Call lze vyvolat jednotky s úrovní vyšší než vášVanguard.)

Demote/Promote (Povýšení/Degradace)

Můžete přesouvat Rearguardy z přední do zadní řady a obráceně.Jednotky nemohou být přesunuty do stran a ani přesunuty do / nebo z kolonky Vanguarda. Z toho vyplívá, že jednotka v zadní řadě pod Vanguardem se nemůže pohybovat vůbec. Dva Rearguardi ve stejném sloupci si mohou prohodit místa.

Použití abilit u karet (Schopností.)

Ability karet které mají předepsáno použití v Main Fázi, se mohou v tomto bodě použít.

Konec Main Fáze

Když už máte odehráno vše, co jste potřebovaly v hlavní fázi, tak Main fáze končí.

Battle Fáze (Bojová)

Během Battle fáze můžete útočit, kolikrát chcete, za předpokladu že máte dost aktivních jednotek. Po začátku Battle fáze se jižnemůže vrátit k Main fázi. (Nemůžete ani přesouvat jednotky, ani používat schopnosti určené pro hlavní fázi.)
Attack (Útok):
Pro zahájení útoku si vyberte Stand (stojící) jednotku v přednířadě a otočte ji do Rest pozice. Poté si zvolte za cíl nepřátelskou jednotku v jeho přední řadě. (Pokud popisek karty nestanový jinak)

Boost (Podpora):

Pokud máte ve sloupci za svou útočící jednotkou jednotku s ikonkou"Boost", můžete ji otočit do pozice Rest a přidat její Power (sílu) k Power útočící jednotky.


Guardian Call (Zavolání obránce):

Protihráč může vyložit Guardiany ze své herní ruky, aby bránily jeho jednotky pod útokem. Protihráč může zavolat neomezený počet jednotek z ruky a přidat jejich Shield power (Štít) k power jednotky pod útokem. Shield power se nachází podél strany karet. Některé jednotky nemajížádnou Shield power a nemohou tedy bránit. Guardiání musí mít stejnou nebo nižší úroveň než má Vanguard. Callovaní Guardiáni by měly být umístěni do pole Guardian Circle. Za použití Guardiánů se nic neplatí, ale po konci daného souboje se přesouvají do Drop zóny.

Protihráč může použít i schopnost Intercept (Specifická pro druhou úroveň). Pokud máte v přední řadě jednotku Rear Guarda s touto schopností, můžete ho přesunout do Guard Circle a taktéž přičíst jejich Shield Power k power jednotky pod útokem. Stejně jako Guardiani se tyto jednotky po souboji přesouvají do Drop zóny. Jednotky se schopností Intercept ji mohou využít i když jsou ve stavu Rest. Vanguard nemůže Interceptovací schopnost používat a proto pro něho tato ikonka nemá žádný efekt.

Drive Check:

Pokud útočíte s Vanguardem, používáte tuto schopnost.

Odkryjte horní kartu vašeho balíčku a položte ji dočasně do Trigger zóny. Pokud má daná karta Trigger a je ze stejného klanu jako vášVanguard, nebo Rearguard, tak se efekt Triggeru aktivuje. Po použití Triggeru se daná karta přesouvá do vaší herní ruky.

Všechny Triggery sdílejí stejný efekt, tj. přidávají 5000 Power jednotce, kterou si vyberete. Můžete je přidat Vanguardovi, nebo podpořit nějakého Rearguarda.

Existují čtyři druhy Triggerů:

Critical - Jedné jednotce zvýšíte udílené damage o jedna. Tento efekt trvá do konce kola. Můžete se rozhodnout rozdělit Critical efekt a Power efekt mezi dvě jednotky.

Draw - Liznete si kartu.

Stand - Postavíte Rearguarda v pozici Rest do pozice Stand.

Heal - Pokud máte více, nebo stejně zranění jako vášprotihráč, přesunete jednu kartu z Damage zóny do Drop zóny.

Pokud váš Vanguard má Twin Drive ikonku, děláte Drive Check dvakrát. Než můžete přejít k druhém Drive Checku musíte nejdříve úplněvyřešit Drive Check první. Například: Pokud se aktivuje Draw Trigger, tak si hráč lízne kartu a přidá Power k nějaké jednotce, než může započít druhý Drive Check. Twin Drive ikonka nemá žádný vliv na karty mimo Vanguarda.

Výsledek Souboje:

Pro určení vítěze souboje porovnejte celkovou Power obou karet.

Pokud má útočník menší Power než obránce, tak útok selže. Útočící jednotka za selhání neutrpí žádný postih.

Pokud má však útočník stejně nebo více, tak se útok zdařil. Pokud byl cílem útoku Rearguard, tak se přesune do Drop zóny. Tím útok končí. Velikost Criticalu nic neznamená pokud je cílem Rearguard. Pokud útok uspěje a cílem byl Vanguard, protihráč musí učinit Damage Check podle počtu Criticalu. Pro uskutečnění Damage Checku (Kontrola zranění) přesune protihráč kartu z balíčku do Trigger zóny. Pokud má tato karta Trigger a je ze stejného klanu jako Vanguard, nebo nějaký Rearguard, tak se její efekt aktivuje. Triggery mají stejný efekt jako při Drive Checku. Jednotka s Triggerem nemusí být ze stejného klanu jako konkrétní cíl pod útokem.

Po použití Trigeru se tato karta přesouvá do Damage zóny. Tento proces se opakuje podle velikosti Criticalu nepřítele. Každý Trigger musí být nejprve ukončen, než může započít další Damage Check.

Pokud Damage Check odhalí Trigger, tak můžete nějaké jednotce přidat do konce kola protihráče Boost 5000 Power. Tento fakt nemění skutečnost, že jednotka prohrála, ale může ji ochránit při dalším útoku ve stejném kole.

Pokud Damage Check odhalí Heal Trigger, můžete poslat jednu kartu z Damage zóny do Drop zóny, předtím než kartu s Heal Triggerem umístíte do Drop zóny. Tento efekt lze použít, pouze pokud máte stejně nebo více Damage než váš protihráč. Pokud máte 5 karet v Damage zóně a provádíte Damage Check v kterém obdržíte Heal Trigger, nejprve odstraníte jednu kartu z Damage zóny a teprve poté zde umístíte nové Damage. Tím se vyhnete 6té kartě v Damage zóně, po které by jinak skončila hra.

Konec útočné fáze:

Guardiáni kteří byli zavoláni, nebo jednotky co použili Intercept se přesouvají do Drop zóny. Pokud jsou v přední řadě stále jednotky schopné útoku, můžete vybrat nový cíl a celý proces opakovat.
End Fáze (Konečná)

Oznamte konec svého tahu, než se přejde k tahu protivníka.

Rychlá příručka s obrázky:

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama